Jsme dost připraveni na „Silver tsunami“ aneb bude 60 nových 40?

Pokud zvažujete podnikání, mám pro vás zaručenou informaci – jediná cílová skupina, která poroste, jsou starší dospělí, jak jsme zvyklí říkat – senioři. I když pozor, od jisté doby jsem na toto označení opatrná – senioři prý nemají rádi, když se jim říká senioři, čemuž docela rozumím.

Takže přestože se velká část diskusí s mými klienty točí kolem nastupující generace Y nebo Z, já bych se přimlouvala za otočení naší pozornosti zcela opačným směrem – tedy ke generaci z pracovního procesu pomalu odcházející.

Začnu daty. Podle ČSÚ bylo v 2017 z celkové populace 19,2 % lidí ve věku 65+, což je dobrý evropský průměr. Takže žádný problém. Situace by se ale podle Dr. Michala Šeráka z Fakulty andragogiky a personálního řízení UK měla dramaticky měnit někdy v polovině 21. století, kdy bude této cílové skupiny až 30 % z celkové populace.

A dává to smysl, protože je to přesně generace Husákových dětí, která bude v polovině století v této věkové skupině. No, to jsem třeba já, mí vrstevníci, kolegové a kamarádi. Všichni v plné síle, zvyklí hodně sportovat, hodně cestovat, studovat a zkrátka „užívat si života“ o něco víc než generace našich rodičů. A samozřejmě očekáváme, že svůj styl života budeme moci naplňovat dlouho a ve stejném standardu. (Mimochodem – je to také ta generace, která odsouvala, v porovnání s jejich rodiči, své rodičovství na pozdější dobu).

Chronologický věk je prý jiný než ten námi vnímaný – prý se průměrně cítíme mladší o 6 let. Jasně, jsem plná cenných lekcí, životních zkušeností a nadhledu. Cítím, že až teď kolem čtyřiceti, jsem dosáhla nirvány zaměstnavatelů, a že se o nás „vyzrálé“ budou všichni přetahovat. Jenže realita je z mých HR pozorování trošku jiná.

Dnešní kult mládí, elánu a technologického „božství“ zaslepuje často zaměstnavatele natolik, že přehlíží vyzrálost úsudku, loajalitu a pokoru. A přece vše výše zmiňované může fungovat ruku v ruce a doplňovat se. Zaměstnavatelé se proto budou muset nastavit nejen na generaci novou, ale budou se muset zamyslet, jak co nejlépe (nebo i nejdéle) využít generaci starší.

A ano ty zkrácené úvazky, práci z domova, tolik mladými žádaný mentoring nebo práci na IČO ….vše, milí zaměstnavatelé, využijete pro obě generace, žádný strach!

„Silver economy“ je poslední dobou více a více skloňované téma. Pokud si budete hledat definici „stříbrné ekonomiky“, tak se dočtete, že je tak obecně označován trh zboží a služeb určených pro seniory.

Tak fajn – co to tedy u nás znamená? Kromě notoricky známých reklam na zdravotní pomůcky pro seniory, několika cestovek, které se zaměřují na seniory, Univerzity 3. věku, linky důvěry pro seniory nebo organizací vzdělávající seniory (těch je bohužel jako šafránu, ale díky za ně!) toho z mého pohledu mnoho není. Umím si představit, že nároky na zboží a služby budou ze stran stárnoucí generace stále stoupat. Napadá mě třeba tlak na širší nabídku aktivit a služeb uspokojující intelektuální zájmy nebo na sportovní vyžití. …….slyším, co vám asi běží hlavou – je to o výši důchodů. Ano i ne, uvidíme.

V polovině 21. století budou mezi seniory ti, kteří podnikali, vlastnili firmy, byli vysokými manažery, bude mezi nimi větší podíl vysokoškolsky vzdělaných nebo zcestovalých lidí. Budou to lidé, kteří se stávají babičkami a dědečky v podstatně pozdějším věku než jejich rodiče.  Před dvěma lety jsme byli s manželem v Asii a představte si, že jsme byli jedni z nejmladších členů výpravy – možná jste ke svému překvapení zažili něco podobného – tolik elánu a energie z těch „starších“, až jsme jim záviděli.

A proč se k tomu vyjadřuji právě já? Před nějakým časem jsem začala spolupracovat se společností Elpida, která patří na našem trhu k předním organizacím zabývající se „seniory“ koncepčněji. Ve vzdělávacím Centru Elpida nabízí jazykové, IT, taneční, pohybové či nejrůznější vědní kurzy pro všechny, kteří se chtějí stále učit a objevovat něco nového (nejvíce mě dostal kurz Senior Cirkus vedený profíky ze slavného Cirku La Putyka!) Jsem tam jedním s těch, kteří rozvíjejí lektorské dovednosti lektorů kurzů pro starší dospělé či seniory, a to v akademii SEFTE = Senior Friendly Teacher. Její ambicí je v budoucnu vzdělávat všechny, kteří mají s touto cílovkou zkušenosti – zaměstnanci knihoven, zdravotnický personál, ale i jiná širší veřejnost.

Můj článek chce říct jen tolik – je potřeba se připravit na výrazné demografické změny v populaci a zamyslet se nad tím, jak tato skutečnost zahýbe trhem práce i trhem zboží a služeb….

A jak si vlastně představujete sami sebe ve věku 65+ vy?